LAMAN UTAMA MENGENAI KAMI PIAGAM PELANGGAN
Piagam Pelanggan
Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar

Komitmen kami ialah membina rumah-rumah dan bangunan komersial yang mematuhi Undang-Undang Kecil Bangunan serta berdaya ketahanan dan berkefungsian dengan kos berpatutan.

Kami akan menyiapkan rumah, kedai dan bangunan komersial dalam masa dua (2) tahun daripada tarikh Perjanjian Jual Beli ditandatangani.

Kami akan menyerahkan kunci rumah, kedai ataupun bangunan komersial kepada pembeli yang layak selewat-lewatnya tiga puluh (30) hari selepas Sijil Menduduki dikeluarkan oleh Pihak Berkuasa Tempatan.

Kami akan memproses pertukaran hak milik / geran tanah dalam masa tiga (3) bulan daripada tarikh pembayaran penuh dibuat, tertakluk kepada geran tanah individu telah dikeluarkan oleh Jabatan Tanah dan Ukur.

Kami akan memeriksa aduan-aduan kerosakan dalam masa tujuh (7) hari daripada tarikh aduan diterima dan memperbaiki kerosakan dalam masa empat (4) minggu dari tarikh pemeriksaan.

Kami akan memberi layanan yang bersopan santun, saksama dan bertimbang rasa kepada semua pemohon serta memberikan maklumat dengan tepat dan jelas.

(ENAKMEN LPPB NO 20/1981)

UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENYEMPURNAKAN CADANGAN-CADANGAN, PELAN-PELAN DAN PROJEK-PROJEK BAGI:-

  • Membina, memperbaiki dan menyambung sesuatu bangunan bagi maksud dijual, dipajakkan atau disewakan.
  • Membangunkan semua bandar baru. Membangunkan semua dan memperbesarkan bandar-bandar yang sedia ada.
  • Membersih dan membangunkan semula kawasan-kawasan sesak.
  • Membangunkan atau membangunkan semula kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Menteri (Kerajaan).
  • Membangunkan kawasan-kawasan luar bandar atau pertanian bagi menempatkan semula orang-orang yang kehilangan tempat tinggal oleh sebab kerja-kerja Lembaga atau projek-projek penempatan semula yang lain yang diluluskan oleh Menteri (Kerajaan).
  • Untuk mengadakan (memberi) dan mengurus pinjaman perumahan.
  • Untuk mengurus tanah, rumah dan bangunan atau harta-harta lain yang terletak hak pada atau kepunyaan Lembaga.

UNTUK MENGADAKAN (MEMBERI) DAN MENGURUS PINJAMAN PERUMAHAN.

UNTUK MENGURUS TANAH, RUMAH DAN BANGUNAN ATAU HARTA-HARTA LAIN YANG TERLETAK HAK PADA ATAU KEPUNYAAN LEMBAGA.

UNTUK MENJALANKAN SEMUA PENYIASATAN DAN KAJIAN YANG PERLU BAGI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DAN KEWAJIPAN-KEWAJIPAN LEMBAGA.

UNTUK MEMBUAT SEMUA PERKARA YANG PERLU BAGI PERJALANAN ATAU PELAKSANAAN SEMUA ATAU MANA-MANA TUGAS DAN KEWAJIPAN LEMBAGA.

Visi

Merealisasikan pembinaan rumah yang mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat khususnya golongan yang berpendapatan rendah.

Merapatkan jurang sosio-ekonomi di antara penduduk bandar dan luar bandar.


Misi

Mewujudkan sinergi dalam segala usaha merancang dan melaksanakan program perumahan awam dan pekan-pekan baru di Negeri Sabah. Sebagai sebuah agensi kerajaan yang komited, LPPB akan merealisasikan program pembangunan dengan cekap dan berkesan untuk menyediakan rumah-rumah mampu milik serta pekan-pekan baharu yang berkefungsian, tertakluk kepada sokongan sumber-sumber seperti tanah, infrastruktur asas, dana dan sebagainya.

Pada tahun 1967, Suruhanjaya Perumahan Negeri Sabah (SPNS) telah ditubuhkan. SPNS merupakan Badan Berkanun yang dipertanggungjawapkan untuk melaksanakan program-program pembangunan rumah kos rendah bagi rakyat Sabah yang berpendapatan rendah.

Pada tahun 1967, Suruhanjaya Perumahan Negeri Sabah (SPNS) telah ditubuhkan. SPNS merupakan Badan Berkanun yang dipertanggungjawapkan untuk melaksanakan program-program pembangunan rumah kos rendah bagi rakyat Sabah yang berpendapatan rendah.

Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar

Wisma Perindustrian Likas,
Tingkat 13, 14 & 15,
Jalan Istiadat Likas,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Hubungi Kami

+6088 287 777

+6088 222 670

aduan.lppb@sabah.gov.my

PENAFIAN
Pihak LPPB tidak bertanggungjawap terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang diperolehi daripada Laman Web ini.

© Hakcipta Terpelihara @ LPPB 2018