LAMAN UTAMA IKLAN JUALAN RUMAH

(ENAKMEN LPPB NO 20/1981)

UNTUK MENYEDIAKAN DAN MENYEMPURNAKAN CADANGAN-CADANGAN, PELAN-PELAN DAN PROJEK-PROJEK BAGI:-

  • Membina, memperbaiki dan menyambung sesuatu bangunan bagi maksud dijual, dipajakkan atau disewakan.
  • Membangunkan semua bandar baru. Membangunkan semua dan memperbesarkan bandar-bandar yang sedia ada.
  • Membersih dan membangunkan semula kawasan-kawasan sesak.
  • Membangunkan atau membangunkan semula kawasan-kawasan yang ditetapkan oleh Menteri (Kerajaan).
  • Membangunkan kawasan-kawasan luar bandar atau pertanian bagi menempatkan semula orang-orang yang kehilangan tempat tinggal oleh sebab kerja-kerja Lembaga atau projek-projek penempatan semula yang lain yang diluluskan oleh Menteri (Kerajaan).
  • Untuk mengadakan (memberi) dan mengurus pinjaman perumahan.
  • Untuk mengurus tanah, rumah dan bangunan atau harta-harta lain yang terletak hak pada atau kepunyaan Lembaga.

UNTUK MENGADAKAN (MEMBERI) DAN MENGURUS PINJAMAN PERUMAHAN.

UNTUK MENGURUS TANAH, RUMAH DAN BANGUNAN ATAU HARTA-HARTA LAIN YANG TERLETAK HAK PADA ATAU KEPUNYAAN LEMBAGA.

UNTUK MENJALANKAN SEMUA PENYIASATAN DAN KAJIAN YANG PERLU BAGI PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS DAN KEWAJIPAN-KEWAJIPAN LEMBAGA.

UNTUK MEMBUAT SEMUA PERKARA YANG PERLU BAGI PERJALANAN ATAU PELAKSANAAN SEMUA ATAU MANA-MANA TUGAS DAN KEWAJIPAN LEMBAGA.

Visi

Merealisasikan pembinaan rumah yang mampu dimiliki oleh semua lapisan masyarakat khususnya golongan yang berpendapatan rendah.

Merapatkan jurang sosio-ekonomi di antara penduduk bandar dan luar bandar.


Misi

Mewujudkan sinergi dalam segala usaha merancang dan melaksanakan program perumahan awam dan pekan-pekan baru di Negeri Sabah. Sebagai sebuah agensi kerajaan yang komited, LPPB akan merealisasikan program pembangunan dengan cekap dan berkesan untuk menyediakan rumah-rumah mampu milik serta pekan-pekan baharu yang berkefungsian, tertakluk kepada sokongan sumber-sumber seperti tanah, infrastruktur asas, dana dan sebagainya.

Pada tahun 1967, Suruhanjaya Perumahan Negeri Sabah (SPNS) telah ditubuhkan. SPNS merupakan Badan Berkanun yang dipertanggungjawapkan untuk melaksanakan program-program pembangunan rumah kos rendah bagi rakyat Sabah yang berpendapatan rendah.

Pada tahun 1967, Suruhanjaya Perumahan Negeri Sabah (SPNS) telah ditubuhkan. SPNS merupakan Badan Berkanun yang dipertanggungjawapkan untuk melaksanakan program-program pembangunan rumah kos rendah bagi rakyat Sabah yang berpendapatan rendah.

Lembaga Pembangunan Perumahan & Bandar

Wisma Perindustrian Likas,
Tingkat 13, 14 & 15,
Jalan Istiadat Likas,
88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Hubungi Kami

+6088 287 777

+6088 222 670

aduan.lppb@sabah.gov.my

PENAFIAN
Pihak LPPB tidak bertanggungjawap terhadap sebarang kehilangan atau kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat yang diperolehi daripada Laman Web ini.

© Hakcipta Terpelihara @ LPPB 2018